Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Backabo Byggvaror, AB

Backabo Byggvaror, AB Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Backabo Byggvaror, AB.

Backabo Byggvaror, AB webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Backabo Byggvaror, AB webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Backabo Byggvaror, AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Backabo Byggvaror, AB.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Backabo Byggvaror, AB webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Backabo Byggvaror, AB och Backabo Byggvaror, AB är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Backabo Byggvaror, AB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Backabo Byggvaror, AB erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Backabo Byggvaror, AB sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Backabo Byggvaror, AB webbplats, bekräftar och garanterar du Backabo Byggvaror, AB att du inte kommer att använda Backabo Byggvaror, AB på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Backabo Byggvaror, AB webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Backabo Byggvaror, AB eller förstöra andra användares besök/arbete med Backabo Byggvaror, AB webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Backabo Byggvaror, AB webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Backabo Byggvaror, AB webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Backabo Byggvaror, AB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Backabo Byggvaror, AB sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Backabo Byggvaror, AB förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Backabo Byggvaror, AB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Backabo Byggvaror, AB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Backabo Byggvaror, AB sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Backabo Byggvaror, AB vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Backabo Byggvaror, AB.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Backabo Byggvaror, AB WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Backabo Byggvaror, AB FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Backabo Byggvaror, AB WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Backabo Byggvaror, AB WEBBPLATS.

KONTAKT: support@bolist.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Backabo Byggvaror, AB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Backabo Byggvaror, AB webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Backabo Byggvaror, AB webbplats är: Copyright 2010, Bolist och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Backabo Byggvaror, AB Copyright 2010, Bolist